Tiếng Anh 25 Chuyên Ngành

Tiếng Anh 25 Chuyên Ngành

0.00 

Description

Bộ tài liệu tổng hợp từ nhiều nguồn của 25 chuyên ngành phổ biển như Kinh Tế, Y Tế, Du Lịch, Marketing, Ngân Hàng,…. giúp sinh viên chuyên sâu về lĩnh vực mình đã chọn để vận dụng,khai thác hợp lý trong quá trình học tập và làm việc.

Additional information

Sách Ebook

Miễn phí, Phiên Bản Tiếng Việt

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Tiếng Anh 25 Chuyên Ngành”