Advance Grammar in Use (for Advance)

Advance Grammar in Use (for Advance)

0.00 

Category:

Description

Cuốn sách này gồm các điểm ngữ pháp và kĩ năng nâng cao hơn so với cuốn English Grammar in Use. Cuốn sách gồm 100 Units với các chủ đề chính như:

 • Tenses: kiến thức và bài tập nâng cao của các thì
 • The Future: cách sử dụng các loại thì tương lai
 • Modals and semi-modals: các động từ khuyết thiếu.
 • Linkings verbs, passives, questions: các từ nối động từ, câu bị động, câu hỏi.
 • Verb complementation – what follows verbs: các động từ liên kết.
 • Reporting: câu tường thuật.
 • Nouns: quan hệ giữa chủ ngữ và động từ trong câu, các danh từ kép
 • Articles, determiners, quantifiers: các mạo từ định lượng a, an, one, some, etc.
 • Relative clauses: mệnh đề quan hệ và những loại câu khác.
 • Pronouns, substitution, leaving out words: các dạng mở rộng của đại từ nhân xưng, từ liên kết.
 • Adjectives and adverbs: các tính từ và trạng từ.
 • Adverbial clauses and conjunctions: các mệnh đề trạng ngữ và liên từ.
 • Prepositions: hướng dẫn chi tiết các loại giới từ.
 • Organising information: các cấu trúc sắp xếp thông tin.

Additional information

Sách Ebook

Miễn phí, Phiên Bản Tiếng Anh

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Advance Grammar in Use (for Advance)”